Loading...

Kursy efektywnej nauki

W Akademii uważamy, że każde dziecko może bez przeszkód i zbędnego stresu radzić sobie w szkole i rozwijać swoje zdolności, jeżeli ma pewne kompetencje. Nazywamy je Kompetencjami Kluczowymi Ucznia, a należą do nich:

•  Sprawne, biegłe czytanie: większość szkolnej nauki opiera się na czytaniu.
•  Umiejętne zapamiętywanie: techniki pamięciowe, piktogramy, mapy myśli, ułatwiają uczenie się i przypominanie sobie informacji wtedy, kiedy są one potrzebne.
•  Myślenie matematyczne: umiejętność rozwiązywania problemów i biegłość w liczeniu.
•  Koncentracja.
•  Umiejętność radzenia sobie ze stresem i wiara we własne możliwości.

W ciągu ponad 20 lat pracy z dziećmi zauważyliśmy, że przy odpowiednim wsparciu, mogą one uczyć się w atmosferze odprężenia i radości.

Co nas wyróżnia na tle innych placówek ?

Traktujemy uczenie się całościowo, jako pewną postawę, dzięki której możemy osiągać w życiu to, co jest dla nas ważne i wartościowe. To NATURALNA POSTAWA DO UCZENIA SIĘ, a jej cechy rozwijamy podczas zajęć w Akademii:

•  Rozwojowość – przekonanie, że inteligencja jest zdolnością, którą można rozwijać.
•  Poczucie własnej wartości – przekonanie, że już jestem wartościowym człowiekiem.
•  Optymizm/pozytywne nastawienie – pozytywna atrybucja (ocena) zarówno porażek jak i sukcesów.

Dziecko, u którego rozwinięte są te cechy, może w większym stopniu doświadczać swojej sprawczości w szkole, jest bardziej skłonne do podejmowania wyzwań. Sprawdź ofertę naszych kursów: